• 08508852118

Üyelik Sözleşmesi

Antalyaspocular.com Kullanıcı Sözleşmesi
İşbu sözleşme, “www.Antalyaspocular.com” websitesi üzerinden firma ya da hizmet tanıtımı yapmak yada ticari veya güncel haber niteliğindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanıcı üyelerin ve bu bilgilere ulaşmak isteyen ziyaretcilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Madde 1)
Antalyaspocular.com üyelik sistemi ile firma yada hizmet bilgileri yayınlayan bir sitedir, firma kaydı yapabilmek için üye olmak zorunludur. Kişiler üye olurken yada firma kaydı yaparken girdiği bilgilerin doğruluğunu ve mesuliyetini kabul etmiş sayılır.

Madde 2)
Antalyaspocular.com’a eklenmiş yada eklenecek olan; firma veya hizmet bilgileri, resim, fotoğraf, logo, e-posta adresi gibi tüm doküman ve bilgilerin telif haklarından , doğruluğundan yada bu bilgiler doğrultusunda zarara uğrayan/uğrayacak kişi, kurum yada üçüncü şahısların uğradığı zarardan hiçbir şekilde Antalyaspocular.com sorumlu tutulamaz.

Madde 3)
Antalyaspocular.com mevcut veya ekleme talebiyle gönderilen hiç bir bilginin, dosyanın, içeriğin ve dökümanın; eklenmesinin, eklendikten sonra kaldırılmayacağının veya üzerinde değişiklik yapmayacağının garantisini vermez. Web site üzerindeki hertürlü ekleme, kaldırma, düzenleme hakkı Antalyaspocular.com a aittir.

Madde 4)
Antalyaspocular.com hizmet tanımı, hizmet süresi, yada hizmet içeriğinin tüm haklarını saklı tutar ve değişiklik yapmak yada kaldırmak hakkına sahiptir.

Madde 5)
Antalyaspocular.com vermiş olduğu hizmetin devamlılığını garanti etmez, Web site nin kısa yada uzun süreli hizmet vermeme/verememe hakkını saklı tutar.

Madde 6)
Antalyaspocular.com’un vermiş olduğu hizmetin kişi, kurum yada üçüncü kişiler tarafından engellenmesi, yavaşlatılması, durdurulması yada zarar verilmesi durumunda Antalyaspocular.com bu durumu “Suç” olarak nitelendirecek ve gerekli gördüğü durumlarda maddi ve/veya manevi zararının temini için yetkili makamlara başvurma yoluna gidecektir. Bu veya benzer hallerde yetkili makamlar tarafından istenilen tüm bilgileri yetkili makamlara verme yetkisine sahiptir bu bilgilerden kaynaklı zarara uğrayan hiç bir özel yada tüzel kişinin zararından kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Madde 7)
Antalyaspocular.com Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme , Hizmetlerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkına sahiptir.

Madde 8)
Antalyaspocular.com, “Web site” deki mevcut yada eklenecek olan, firma yada hizmet bilgilerinin, içeriğinin, logo, fotoğraf, e-posta, web adresi gibi anonim içeriğin başka bir kaynaktan alınmadığının yada başka bir kaynakta yayınlanmayacağının garantisini vermez. Bu durumların gerçekleşmesi halinde zarara uğrayan/uğrayacak kişi, kurum yada üçüncü şahısların hiç bir zararından kesinlikle Antalyaspocular.com sorumlu tutulamaz.

Madde 9)
Antalyaspocular.com web sitesi üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Antalyaspocular.com, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve bu nedenle açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Antalyaspocular.com bunlarla ilgili olarak satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiden muaftır.

Madde 10)
www.Antalyaspocular.com sitesine, web tarayıcı, yazılım yada farklı herhengi bir araç veya yolla ulaşmak, içeriğinin bir kısmını yada tamamını, almak, görüntülemek veya kaydetmek bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş olmak anlamına gelir.

Madde 11)
Antalyaspocular.com bu sözleşme dahil olmakla birlikte www.Antalyaspocular.com üzerinde ki tüm içeriğin değiştirilmesi, dönüştürülmesi, eklenmesi, bir kısmın yada tamamnın kaldırılması hakkına sahiptir.

Madde 12)
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri yetkilidir.
Tanımlamalar:
Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Antalyaspocular.com : www.Antalyaspocular.com internet sitesi, yöneticileri ve site sahibi.
Web site : www.Antalyaspocular.com ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.